دکتر سیروس جهانگیری

دکتر سیروس جهانگیری

متخصص روانپزشک و روان درمانگر

من دکتر سیروس جهانگیری هستم. در سال 55 در شهر مراغه استان آذربایجان شرقی به دنیا آمدم. پدر و مادر عاشق هم بودند و من و تنها خواهرم را در محیط خانوادگی صمیمی و گرم بزرگ کردند. به خاطر شغل پدر که ارتشی بودند، سالهای اول زندگی را ساکن تهران و اصفهان بودم و لذا با وجودیکه خانواده ام ترک بودند، به زبان فارسی زبان باز کردم. وقتی کلاس اول دبستان را در مراغه شروع کردم با مشکل صحبت کردن به ترکی روبرو شدم که کم کم به این مشکل فایق آمدم و زبان ترکی را با ته لهجه اصفهانی – تهرانی صحبت می کنم.


آخرین مقالات و مطالب
بی خوابی و اخلال در خواب

بی خوابی و اخلال در خواب

نویسنده : دکتر سیروس جهانگیری روانپزشک متخصص تهران

تاریخ انتشار : 1401/10/26 14:02

مشاهده
ریزه خواری عصبی چیست؟

ریزه خواری عصبی چیست؟

نویسنده : دکتر سیروس جهانگیری روانپزشک و روان درمانگر

تاریخ انتشار : 1401/06/19 22:14

مشاهده
هزینه روانپزشک و تراپیست در تهران

هزینه روانپزشک و تراپیست در تهران

نویسنده : دکتر سیروس جهانگیری روانپزشک و روان درمانگر

تاریخ انتشار : 1401/05/10 00:00

مشاهده
برنامه رادیویی دکتر سیروس جهانگیری

برنامه رادیویی دکتر سیروس جهانگیری

نویسنده : دکتر سیروس جهانگیری روانپزشک و روان درمانگر

تاریخ انتشار : 1401/04/21 23:38

مشاهده
راهنمای کمک به کودکان برای سازش با غم و اندوه ناشی از سوگ

راهنمای کمک به کودکان برای سازش با غم و اندوه ناشی از سوگ

نویسنده : دکتر سیروس جهانگیری روانپزشک و روان درمانگر

تاریخ انتشار : 1401/03/24 20:20

مشاهده
سوگواری در کودکان

سوگواری در کودکان

نویسنده : دکتر سیروس جهانگیری روانپزشک و روان درمانگر

تاریخ انتشار : 1401/03/22 23:54

مشاهده
اختلال اضطراب پس از سانحه یا PTSD چیست؟

اختلال اضطراب پس از سانحه یا PTSD چیست؟

نویسنده : دکتر سیروس جهانگیری روانپزشک و روان درمانگر

تاریخ انتشار : 1401/02/08 23:36

مشاهده
اختلال دو قطبی چیست؟

اختلال دو قطبی چیست؟

نویسنده : دکتر سیروس جهانگیری روانپزشک و روان درمانگر

تاریخ انتشار : 1401/02/08 23:31

مشاهده
درمان خودشیفتگی

درمان خودشیفتگی

نویسنده : دکتر سیروس جهانگیری روانپزشک و روان درمانگر

تاریخ انتشار : 1401/02/08 23:25

مشاهده
درمان بیخوابی

درمان بیخوابی

نویسنده : دکتر سیروس جهانگیری روانپزشک و روان درمانگر

تاریخ انتشار : 1401/02/08 23:13

مشاهده
همه چیز درباره زوج درمانی

همه چیز درباره زوج درمانی

نویسنده : دکتر سیروس جهانگیری روانپزشک و روان درمانگر

تاریخ انتشار : 1401/02/08 23:00

مشاهده
علائم افسردگی شدید

علائم افسردگی شدید

نویسنده : دکتر سیروس جهانگیری روانپزشک و روان درمانگر

تاریخ انتشار : 1401/02/08 22:47

مشاهده
مشاهده ی تمامی مقالات و مطالب